Strategie

Strategií společnosti OLZA, spol. s r.o. je především navyšování dodávek do automobilového a elektrotechnického průmyslu, rozšiřování portfolia zákazníků i v jiných průmyslových oblastech, a to jak na českém trhu, tak v zahraničí.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost OLZA, spol. s r.o. vždy kladla důraz na plnění požadavků a potřeb svých zákazníků, je nucena pro zachování své konkurenceschopnosti strategicky reagovat na jejich zvyšující se požadavky a očekávání. Proto je součástí strategie společnosti připravenost nabídnout zákazníkovi úzkou a odbornou spolupráci již v prototypové či vývojové fázi výrobku, a to i v oblastech nových technologií. Jedná se především o komplexní služby v oblasti tváření za studena a výrobě speciálních nástrojů  pro lisování plechu a objemové tváření hliníku.

 olza noc2
Procesy zlepšování jsou zaváděny za účelem:

Zvyšování kvality dílců a procesů
Snižování nákladů

Ke snahám společnosti OLZA, spol. s r.o. patří
Rozšíření portfolia a navýšení dodávek výrobků s vyšší přidanou hodnotou
Rozšiřování dodávek  do automobilového průmyslu
Rozvoj strojního parku spolu s novými technologiemi, které zajistí vyšší kvalitu
Zvyšování kvality lisování za studena
Rozšiřování automatizace výroby

Společnost OLZA, spol. s r.o. realizuje projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie:

Automatizace procesů ve vazbě na podnikový IS - 2.2 ITP03/219
Postupová lisovací linka - 2.2 RV02/077
Systém pro pokročilé plánování a vyhodnocování výrobních zakázek - 2.2 ITP03/1300
Pořízení CNC obráběcího zařízení - 2.2 RV03/2352       oppi