Služby


Naše společnost je schopna, mimo samotného lisování, zajistit i další služby na svých zařízeních. Jedná se o odmašťování, temperování, omílání, dělení materiálu, elektroerozivní obrábění či broušení.

Elektroerozivní obrábění (drátové řezání)

Elektroerozivní obrábění je proces, při kterém dochází k úběru materiálu erozí, jež je způsobována sérií elektrických výbojů. V případě elektroerozivního řezání je obrobek ponořen do kádě s dielektrikem a řez probíhá pomocí úzkého drátu. 

Technologie je vhodná především pro výrobu velmi přesných tvarů, např. střižných nástrojů, dále pak výrobu razníků a matric, profilových soustružnických nožů, vnějšího a vnitřního ozubení různých typů, perodrážek apod. především z tvrdých materiálů. Využívá se zároveň pro výrobu problémových tvarů, převážně tam, kde ostatní metody nestačí.

Další výhodou této technologie je její použití  při řezání nástrojových ocelí v žíhaném i kaleném stavu při vysoké přesnosti, a s povrchovou kvalitou řezu rovnající se broušení.

Parametry služby u elektroerozivního obrábění

Max rozměr obrobku (mm): 590x450x250 s oplachem, 590x450x200 zaplavený
Max hmotnost obrobku (kg): 550
Průměr drátu (mm):
0,15-0,3 (používáme 0,25)
Úhel řezu: +/-20° při výšce 80 mm


IMGP9580 IMGP9542 IMGP9545 IMGP9558

Odmašťování

v průběžné postřikové odmašťovací lince EKOL PPSR 6/3 s možnosti pasivace a sušení výrobku.
max.rozměry odmašťovaného dílce 550 x 300 x 2000mm
max. hmotnost  dílce 15 kg
materiál dílce :veškeré kovy ,plasty odolné 165°C

Temperace

Dokonalou čistotu výrobku zajistíme speciálním procesem temperace.
Jedná se o vypálení zbytkových stop oleje a odmašťovadla z výrobku.
Max. teplota  450°C
Používaný materiál : Oceli s různými typy povrchových úprav, nerez.

Omílání

Pro dokonalý vzhled výrobku zajišťujeme jeho omletí v zařízení RÖSLER R620 EURO.
Pomocí keramických nebo plastových omílacích tělísek odstraníme otřep, drobné okuje, provede pasivaci a vysušení výrobku. 

Dělení materiálu

Materiál nadělíme dle požadavku zákazníka za pomocí pásových pil či tabulových nůžek

Pásové pily

Nabízíme kolmé a šikmé řezy.
kolmé -   20mm - 400mm
šikmé - 20mm-120mmminimální tloušťka stěny 2mm
maximální délka vstupního materiálu 9m.

Tabulové nůžky

max. tloušťka děleného materiálu 3mm
max. délka 2000mm