Služby

Kooperace

Zprostředkováváme externí povrchovou úpravu kovu, zajišťující vzhled i ochranu produktů proti vnějším klimatickým vlivům. Mezi nejčastější zprostředkovávané povrchové úpravy kovu patří práškové lakování, kataforické lakování, galvanické zinkování, fosfátování, nikolování, eloxování neboli anodizace hlíníku včetně barevných variací, aluminizaci formou vakuového napařování a další. Kvalitu povrchových úprav prokazujeme formou certifikátu ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi a běžně dostupnými metodikami interní řadou.

Návrh a vývoj

Nabízíme podporu a služby ve věci návrhu a vývoje produktu spojených s kvalifikovanými posudky studií proveditelnosti, založených na modelové simulace v podobě statických či animačních výstupů, výpočtu potřené tvářecí síly a jiných podpůrných dat opírající se o letité zkušeností oddělení technologie. Samotný návrh a vývoj jsme schopni verifikovat v podobě prototypové výroby dílu.

Konstrukce a výroba

Nabízíme výrobu vysoce kvalitních lisovacích nástrojů, jednooperačních jednotek, jednoduchých kontrolních a jiných podpůrných přípravků včetně vybavení pneumatických prvků a elektroniky. Výroba probíhá na základě námi navržené výkresové dokumentace nebo dle technické dokumentace zpracované našimi externími partnery. Pro konstrukci využíváme CAD systém SOLIDWORKS.