Technologie

Postupové lisování

Moderní park s vysokým důrazem na míru vybavení, automatizace a diagnostiky vede k pestré škále možnost zpracování především hliníkových, nerezových, běžných, ale i speciálních ocelí pro produkty zejména v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu formou progresivního postupového lisování. Lisování a tváření kovu je realizováno na lisovacích linkách od 25 do 500 t.

Transferové lisování

Nabízíme tváření kovu za studena formou technologie transferového automatického lisování na lisovacích linkách o tonáži 500 t. Tato technologie umožňuje dosažení vysoké kvality dílu z hlediska náročnosti designu a spolehlivosti procesu. Významnou výhodou v porovnání s progresivním postupovým lisováním je výrazná úspora materiálu, možnost rotace a přemístění dílu dle individuální potřeby a větší prostor pro specifické prvky nástroje v podobě střižných prvků, tvářecích a závitovacích jednotek.

Extruze

Jedná se o speciální proces zpětného protlačování hliníku (extruze). Během procesu extruze je hliník tvarován do potřebných tvarů za pomocí speciálních nástrojů. Výrobní proces je plně automatizován s navazujícími postprocesy další obrábění dle potřeb daného produktu.

Automatizovaná výroba

Využíváme aplikace jednoúčelových strojů, a to od plně automatizovaných pracovišť až po jednouchá jedno operační pracoviště, včetně průmyslového monitoringu zabezpečujícího  100% výstupní kontrolu. Tyto aplikace jsou řešeny jako pracoviště samostatně stojící nebo součástí výrobních celků ostatních technologií.

Odmaštění

Středisko odmašťení zabezpečuje vysokou míru kvality s ohledem na nejvyšší požadavky zákazníku kladené na čistotu dílu, zejména v oblasti produktů určených pro světelnou a klimatizační techniku. Odmaštění je realizováno na dvou odmašťovacích linkách, a to v podobě komorové odmašťovací linky vybavené ultrasonickým čištěním a průběžné postřikové odmašťovací lince.

Svařování

Zabýváme se produkty a službami v oblasti svařování uhlíkaté oceli, nerezi a hliníku v podobě bodového odporového svařování, nízkofrekvenčního svařování a kondenzátorového navařování spojovacích prvku (šrouby, matice a jiných).

Omílání

Tato technologie umožňuje odstranění otřepu, sražení ostrých hran a potřebné změny struktury povrchu. Povrchová úprava produktů omíláním je jednoduchou metodou opracování v omílacích strojích, kdy dochází k nepřetržitému vzájemnému pohybu obrobku a omílacích tělísek. Pro tyto účely jsou využívány kruhové omílací stroje s částečným odmaštěním a separací.

Třískové obrábění

3osé vertikální centrum DMG Mori zajišťuje obrovskou flexibilitu obrábění. Díky tuhé konstrukci stroje je zajištěna vysoká přesnost, výkon, kvalita a rychlost výroby dílů ve všech oborech zejména v automobilovém průmyslu.

Elektroerozivní obrábění

Elektroerozivní stroje Sodick umožňují obrábět různé druhy materiálů s přesností v řádu mikrometrů bez ohledu na jejich tvrdost. Tvarově náročné obrobky můžeme vyrobit na jedno upnutí. Jakákoliv změna v projektu nevyžaduje komplikované technologické postupy a dodatečné náklady na drahé nástroje.

Broušení

Bruska Equiptop slouží k broušení rovinných ploch, používá se hlavně jako dokončovací operace, kdy se odebírá malé množství materiálu a obrobek získává přesný tvar s vysokou drsností. Přesnost se dosahuje v řádech mikrometrů a drsnosti až Ra = 0,05 mikrometrů.

3D měření

Přesné měření výrobků nebo nástrojů je zajištěno souřadnicovým portálovým měřicím strojem DEA Global. Přesné vyhodnocení výsledků je základem regulace a optimalizace procesů výroby.

3D scanování

Pro prototypování a rychlý vývoj nástrojů v předsériové fázi používáme laserový 3D scanner. Rychlost a efektivita skenování výrazně snižují náklady potřebné pro dosažení správných rozměrů složitých výrobků.

Optické měření

Výrobky z naší lisovny kontrolujeme na moderních optických měřicích přístrojích Micro-Vu EXCEL 1052 a VERTEX 311. Jedná se o multisenzorové 3D kamerové měřící systémy, které jsou ideální pro rychlé uvolňování výroby a zaručení kvality dodávaných výrobků.

Montáže

Nabízíme realizaci montáží od jednoduchých dvousložkových komponent, až po složitější montážní celky. Vstupy jsou kovové výrobky vlastní produkce, případně kombinace s nakupovanými subkomponenty. Montáže jsou prováděny podle pevně strukturovaných pracovních postupů s důrazem na kvalitu výsledného produktu. Pro tyto účely jsou využívána pracoviště od manuálních až po plně automatizované montážní pracoviště, a to včetně výstupního průmyslového monitoringu, je-li požadováno.